Privacy

Ook kerkgenootschappen vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Gasthuiskerk te Bolsward wil bewust en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en de privacy van haar leden en bezoekers. Daarom is het belangrijk dat eenieder die binnen de kerk met persoonsgegevens te maken heeft zorgt dat hij/zij zich aan de geldende regelgeving houdt.

Privacy verklaring