Liturgie

De Kerkenraad van de Gasthuiskerk Bolsward heeft navolging van het advies van de PKN en de overheid- besloten alle diensten voorlopig niet door te laten gaan.

Wel kunt u iedere zondag via de kerkomroep (op logo hiernaast klikken) een dienst meemaken. Het is mogelijk om de liturgie via deze site te downloaden

LET OP: Als u om 09:30 uur op zondagmorgen de dienst wilt volgen is het mogelijk dat u geen verbinding krijgt omdat het te druk is op de lijn. De dienst blijft nog een half jaar beschikbaar dus u kunt dan later gaan kijken.

Collectes
Nu er geen fysieke kerkdiensten meer zijn, kunnen we ook niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer!
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Vanaf zondag 19 april is er een nieuw project voor de kinderen van de kindernevendienst. HIERONDER kun je de kleurplaat downloaden.

Eerdere diensten: