Liturgie

Opgave bijwonen diensten

Wilt u een kerkdienst bijwonen dan kan dat! Opgave is wel noodzakelijk. Dat kan voor de gezamenlijke vakantie diensten in juli en augustus die plaatsvinden in de Gasthuiskerk en de Martinikerk waarbij max. 100 personen kunnen/mogen samenkomen. Wees welkom!

Opgave Gasthuiskerk: Hans Botermans, tel. 575304, tussen  19.00-20.00 uur. 
Opgave Martinikerk:
familie Ariesen 0515-572470 of per mail: kerkdienst@martinikerkbolsward.nl

U kunt nog steeds iedere zondag via de kerkomroep (op logo hiernaast klikken) een dienst meemaken. Het is mogelijk om de liturgie via deze site te downloaden

Collectes
Nu er geen fysieke kerkdiensten meer zijn, kunnen we ook niet meer met de collectezak rond. Maar barmhartigheid en solidariteit blijven bijbelse kernbegrippen, ook in tijden van corona, en misschien dan zelfs nog meer!
Maak uw collecte voor de kerk over op:
NL87 ABNA 0215 3013 58 tnv Gerf. kerk Bolsward ovv “collecte”
Voor de diakonie:
NL36 ABNA 0215 3025 67 tnv Diaconie.Gerf.kerk Bolsward ovv “collecte”

Eerdere diensten: