BHV

De Gemeente heeft een ontruimingsplan opgesteld voor ontruiming van de Gasthuiskerk Bolsward. De intentie van het ontruimingsplan is dat deze realistisch en uitvoerbaar is. De verwachte ‘houdbaarheid’ van dit plan is minimaal 5 jaar (2019 t/m 2024).