Cursus: Discipelen van Jezus: Leren leven in de kracht van Jezus

Verdiepingsweekend in Bolsward 19 en 20 januari (2024) en daarna dagboek lezen

Wat is een discipel van Jezus, wat betekent het om werkelijk een volgeling/leerling van Hem te zijn. En hoe ga ik dan om met mijn oude natuur die vaak zijn eigen gang wil gaan. Waarom heb ik het bloed van Jezus nodig om in vrijheid te leven? Wat is bekering eigenlijk en leven uit geloof?

Deze vragen zullen behandeld worden in een verdiepingsweekend op vrijdagavond 19 jan   en zaterdag 19 jan door ds. Jelle de Kok, predikant toeruster en ambulant predikant Gasthuiskerk Bolsward.

Na het verdiepingsweekend verder doorgaan

Het tweede deel van de cursus bestaat uit het doornemen van een dagboek in 49 dagen. Elke week staat er een thema centraal dat uitgewerkt wordt

Inhoud

WEEK 1 Leven door de Geest                      toerustingsavond        25 jan

WEEK 2 Vrucht dragen voor God                 toerustingsavond        1 febr

WEEK 3 Mijn positie in Christus                   toerustingsavond        8 feb

WEEK 4 Vrij van de wet                                toerustingsavond        15 febr

Voorjaarsvakantie

WEEK 5 De vrijheid van de Geest                toerustingsavond        29 febr

WEEK 6 Leven uit vergeving en het Vaderhart van God                  7 maart

WEEK 7 Als christen leven en dienen                                              14 maart

Afrondende bijeenkomst op 21 maart

Pasen is op 31 maart met daarvoor de stille week

Opzet dagboek, video en groepsgesprekken

  • Elke dag is er een Bijbelgedeelte, een korte uitleg, een uitdaging om over na te denken, een gebed en je eigen reactie.
  • Elke week kun je aanschuiven bij de centrale toerustingsavond op donderdagavond.

Daar bespreek je in groepjes je vragen en bevindingen. Op deze avond wordt een verdieping gegeven aan wat je hebt doorgenomen en al vooruitgekeken. Teven is daar gelegenheid om vragen te stellen aan ds. Jelle de Kok.

  • Indien je niet op deze centrale toerustingsavonden kunt komen kun je met een groep op een ander tijdstip bij elkaar komen. Je kunt dan korte video’s per dag krijgen voor onderricht. Als er vragen leven in de groep kunnen die per Whatsapp naar ds. Jelle de Kok gestuurd worden of per mail. Daar komt per Whatsapp op mail antwoord op. Als het echt nodig is komt ds. Jelle de Kok naar de groepsbijeenkomst (als dat praktisch lukt)

Zo willen we op een eigentijdse en dynamische manier Jezus leren volgen vandaag.

Praktische gegeven

  • Verdiepingsweekend 19 jan 19:30 koffie, aanvang 20:00 tot 22:00, 20 jan  9:00 koffie, aanvang 9:30 tot 15:30.
  • Locatie verdiepingsweekend en toerustingsavonden: Gasthuiskerk Bolsward
  • Onkosten: €25,00 voor het cursusmateriaal Discipelen van Jezus. Een boek van 200 pag A-4 formaat. Zelf voor lunchpakketje zorgen. Voor drinken wordt gezorgd
  • Groepsgesprekken: deelnemers worden tijdens het weekend met elkaar verbonden en trekken in de weken daarna met elkaar op.
  • Tijdens het weekend wordt er een collecte gehouden voor de stichting Leven uit de Bron: Zie www.levenuitdebron.nl
  • Opgave bij Gerrit van der Steege per email scriba@gasthuiskerk-bolsward.nl  via telefoon mag ook per app 0622420500