Kerkenraad

Op deze pagina vindt u de stukken die horen bij de folder van het beleidsplan 2019-2023. Ook vindt u oudere documenten met betrekking tot de structuur van de kerkenraad en andere punten van beleid.

In maart 2019 is het beleidsplan in de vorm van een folder uitgebracht in de hoop dat het veel bekeken en gebruikt zal worden.